tel: +48 790 331 828 / [email protected]

ZESPÓŁ I PARTNERZY

 

Projekt „ABC repatrianta” był realizowany przez Instytut Wschodnich Inicjatyw (IWI).

 

Instytut Wschodnich Inicjatyw (IWI) powstał w 2010 r. w Krakowie, by wspierać rozwój współpracy oraz wymianę doświadczeń pomiędzy krajami Unii Europejskiej a obszarem Europy Środkowo-Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej.

Celem stowarzyszenia jest kreowanie nowych form aktywności, wspieranie dialogu międzykulturowego i promocja dyplomacji kulturalnej.

Działania IWI obejmują ogólnopolskie i międzynarodowe projekty badawcze, edukacyjne i społeczno-kulturalne, wymiany młodzieży, konferencje, spotkania tematyczne, festiwale, wizyty studyjne, a także szkolenia i warsztaty.

 

 

Ogólnopolskie badania gmin realizowali: Aleksandra Gancarz, Katarzyna Ludka, Barbara Migut, Agnieszka Słomian, Elżbieta Świdrowska oraz Marcin Zybała.

 

Spotkania w Kazachstanie przeprowadzili: Radosław Budzyński, Tomasz Mazurek, Paulina Opiłka oraz Agata Rudzyńska. Dziękujemy kazachstańskim Polakom mieszkającym w Ałmaty, Amangeldy, Astanie, Issyku, Kamyszynce, Kokszetau, Pawłodarze, Pierowmajce, Szortandy, Tałgarze, Tarazie oraz Żanaszar za pomoc w organizacji spotkań.

 

Projekt „ABC repatrianta” był realizowany przez Instytut Wschodnich Inicjatyw dzięki dofinansowaniu Kancelarii Senatu RP w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za Granicą.