tel: +48 790 331 828 / [email protected]

SPOTKANIA W KAZACHSTANIE

 

Na przełomie listopada i grudnia 2016 r. IWI zorganizowało w Kazachstanie cykl spotkań informacyjnych dla kazachstańskich Polaków na temat współczesnej Polski. W Kazachstanie przez około dwa tygodnie pracowało czterech przedstawicieli IWI.

 

Na północy Kazachstanu odbyły się spotkania w: Astanie, Kamyszynce, Kokszetau, Pawłodarze, Pierowmajce i Szortandy. Na południu kraju spotania przeprowadzono w: Ałmaty, Amangeldy, Issyku, Tałgarze, Tarazie oraz Żanaszar.  

 

 

W związku z brakiem nowej ustawy repatriacyjnej, warsztaty zostały poświęcone trzem głównym tematom:

 

  • aktualnym stanie repatriacji w Polsce – zaprezentowano wyniki badań gmin przeprowadzonych latem w ramach w ramach projektu,
  • informacji o współczesnej Polsce – przedstawiono podstawowe informacje na temat m.in. polskiego systemu oświatowego, administracyjnego, podatkowego i ubezpieczeniowego, a także o współczesnej polskiej kulturze, tradycjach i społeczeństwie polskim,
  • Karcie Polaka i ostatnim zmianom w zasadach otrzymywaniu dokumentu.

 

Kwestie poruszone podczas spotkań z przedstawicielami IWI, wzbudziły spore zainteresowanie wśród kazachstańskich Polaków biorących w nich udział. Zainspirowały uczestników do ożywionej dyskusji z prowadzącymi i zadawania dodatkowych pytań o współczesną Polskę i procedury repatriacyjne.

 

Godnym podkreślenia jest fakt, że w spotkaniach brali udział ludzie w różnym wieku, a reprezentanci IWI w każdej z miejscowości, gdzie odbywały się warsztaty zostali przyjęci w miłej i gościnnej atmosferze. Pragniemy podziękować wszystkim kazachstańskim Polakom za pomoc w organizacji spotkań.

 

Projekt „ABC repatrianta” był realizowany przez Instytut Wschodnich Inicjatyw dzięki dofinansowaniu Kancelarii Senatu RP w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za Granicą.