tel: +48 790 331 828 / [email protected]

O PROJEKCIE

 

Od kwietnia do grudnia 2016 r., Instytut Wschodnich Inicjatyw (IWI) realizował projekt „ABC repatrianta”, który skierowany był do przedstawicieli Polonii, zamieszkujących we wszystkich regionach Kazachstanu oraz do gmin zainteresowanych procedurą repatriacji.

 

 

Projekt stworzony jesienią 2015 r., był kolejnym działaniem IWI polegającym na wsparciu środowisk polonijnych w Kazachstanie. Zajęcie się kwestiami związanymi z repatriacją, stanowi odpowiedź na potrzeby kazachstańskich Polaków, które zostały przedstawione podczas badań terenowych, przeprowadzonych w 2015 r. przez zespół IWI w ramach projektu „Polaka z Kazachem rozmowy – badania organizacji polonijnych”.

 

Głównym celem projektu „ABC repatrianta” było podniesienie jakości i sprawności przebiegu procedury repatriacyjnej Polaków w Kazachstanie, wyrażających chęć powrotu do kraju oraz wsparcie informacyjne w zakresie adaptacji repatriantów po przyjeździe do Polski.

 

Wśród zamierzeń, którym przyświecała realizacja projektu wymienić również należy:

●zwiększenie poziomu wiedzy na temat repatriacji, warunków osiedlania się i oferowanego wsparcia wśród Polaków w Kazachstanie, zainteresowanych powrotem do kraju,

● podniesienie świadomości na temat realiów życia w Polsce wśród potencjalnych repatriantów, dotyczących przede wszystkim zatrudnienia, pomocy społecznej, służby zdrowia, prowadzenia działalności gospodarczej itp.

 

Cele i zamierzenia projektu zostały osiągnięte dzięki przeprowadzeniu ogólnopolskich badań gmin oraz opracowaniu raportu na temat warunków repatriacji w Polsce, organizacji spotkań informacyjnych o Polsce w Kazachstanie oraz przygotowaniu materiałów audiowizualnych o repatriacji.

 

Kliknij, aby pobrać broszurę informacyjną o projekcie.

 

Projekt „ABC repatrianta” był realizowany przez Instytut Wschodnich Inicjatyw dzięki dofinansowaniu Kancelarii Senatu RP w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za Granicą.